Frontlines Defenders kháng cáo về Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Bắc Truyển

- Quảng Cáo -
HÃY CHIA SẺ RỘNG RÃI !

QUỐC TẾ LÊN TIẾNG về trường hợp Trần Huỳnh Duy Thức và Nguyễn Bắc Truyển cùng nhiều tù nhân chính trị đang tuyệt thực trong tù :
Tổ chức nhân quyền Frontlines Defenders ra kháng cáo khẩn cấp về việc Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Bắc Truyển, và một số tù nhân lương tâm khác tuyệt thực.
Bản kháng cáo cho biết Trần Huỳnh Duy Thức, hiện đang trải qua năm thứ 11 trong tù, đang tuyệt thực để yêu cầu Tòa án cấp cao xem xét lại bản án mười sáu năm tù của ông và tuân theo những sửa đổi trong Bộ luật Hình sự năm 2015, với mức án tối đa là năm năm đối với tội danh mà ông bị cáo buộc.
Ông Nguyễn Bắc Truyển tuyệt thực để phản đối cách đối xử sai trái của cán bộ trại giam An Điềm đối với ông và các bạn tù khác. Thư từ gửi cho ông đã bị ngăn chặn. Ông đã nhiều lần yêu cầu được khám chữa bệnh nhưng không được đáp ứng. Ông Nguyễn Bắc Truyển đã phản đối một số hành vi vi phạm Luật Thi hành án hình sự năm 2019 của Việt Nam, theo Điều 27, quy định về quyền và nghĩa vụ của tù nhân, trong đó có bảo đảm quyền được chăm sóc sức khỏe, tiếp cận thư từ, quyền biểu đạt tín ngưỡng tôn giáo và quyền khiếu nại.
Nguồn: Myhanh Nguyen
- Quảng Cáo -