Dân chủ của trại súc vật

- Quảng Cáo -

Đỗ Ngà|

Khi loài heo nổi dậy giành chính quyền để xây dựng theo chủ nghĩa súc vật cho trại, loài heo đã tự đặt ra “7 điều răn” cho các loài vật khác noi theo. Trong đó đáng chú ý là điều 7: “Mọi con vật đều bình đẳng, nhưng một số loài vật bình đẳng hơn những loài vật khác”. Và tất nhiên, con vật được nhận thứ “bình đẳng hơn” đấy là giai cấp thống trị – tức đám heo ở Trung ương.

Đã là bình đẳng mà phân tầng thành bình đẳng cao bình đẳng thấp thì tự nó là bất bình đẳng rồi. George Orwell đã đưa ra một câu rất hay, chỉ trong một câu ngắn nó cho thấy cái giả tạo của cái gọi là “bình đẳng” và ngay trong đó nó thể hiện rất rõ cái “bất bình đẳng”. Một câu nói lột tả hết bản chất CS. Thực tế ở Việt Nam thì ĐCS cũng đã tự cho mình là “dân chủ gấp vạn lần xứ tư bản” nhưng thực tế thì sao? Thực tế thì chẳng khác nào Trại Súc Vật của George Orwell: “đứa nào không dân chủ theo ý tao thì tụi bây là… kẻ chống phá”.

- Quảng Cáo -

Năm 2013, ĐCS hô hào lấy ý kiến toàn dân cho Hiến Pháp mới trông có vẻ rất “dân chủ”. Thế là dân hô lên “phải bỏ điều 4, phải bỏ điều 4”, lập tức ở Hà Nội ông Nguyễn Phú Trọng lên truyền hình VTV lớn giọng nắn gân toàn dân rằng “Xem ai có tư tưởng muốn bỏ điều 4 Hiến Pháp không? Phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng không? Muốn đa nguyên đa đảng không? Muốn tam quyền phân lập không? Hả? Muốn phi chính trị hóa quân đội không? Người ta đang có những quan điểm thế. Đưa cả lên phương tiện thông tin đại chúng đó. Thì thế là suy thoái chứ còn gì nữa…”. Và cuối cùng, trò xin ý kiến dân chỉ là tốn tiền tốn thời gian, bản Hiến Pháp mới cũng chẳng khác gì bản Hiến Pháp cũ.

Rồi nay lại hô hào “lấy ý kiến toàn dân” cho đại hội 13. Vẫn bổn cũ soạn lại, ĐCS hoặc đưa dự thảo văn kiện cho đám đoàn thanh niên, các hiệp hội thuộc cánh tay nối dài của đảng “góp ý”. Thế là xong vở kịch. ĐCS với tư cách là kẻ có đặc quyền “dân chủ hơn” đã ép buộc nhân dân phải “dân chủ” theo ý họ. Thế là xong, cái gọi là “ý đảng lòng dân” nó như thế, kẻ “dân chủ hơn” đã gò ép cho “kẻ ít dân chủ hơn” phải vào khuôn khổ của nó. Nói cho dễ hiểu thì ý đảng là cái rọ, lòng dân là con lợn thịt, đảng bắt lòng dân nhốt vào rọ ý đảng là thành nên món “ý đảng lòng dân”, thế thôi. Dân chủ của CS mà? Loại dân chủ của Trại Súc Vật!

-Đỗ Ngà-

Tham khảo:

https://www.youtube.com/watch?v=PNejlgYsknI

https://dangcongsan.vn/…/gop-y-du-thao-cac-van-kien-dai…

#đảngcsvn #đạihội13 #nguyễnphútrọng

- Quảng Cáo -