Đã sang ngày thứ 48!

- Quảng Cáo -
TỰ DO CHO TRẦN HUỲNH DUY THỨC!
Hôm nay là ngày thứ 48 Trần Huỳnh Duy Thức tuyệt thực trong nhà tù cộng sản.
Gia đình anh Thức vừa đi thăm và được gặp anh, đã xác nhận anh vẫn đang tuyệt thực.
Anh giờ gày như chỉ còn bộ xương.
Mong mọi người đồng hành cùng anh và gia đình. Anh thức không đấu tranh cho riêng anh mà đòi quyền tự do cho tất cả chúng ta.
- Quảng Cáo -