‘Ngày bầu cử toàn quốc’ là ‘ngày hội lớn’?

- Quảng Cáo -

Trân Văn – VOA

Một số Đại biểu Quốc hội khóa 14 – những người vừa nhất trí… miễn nhiệm gần như toàn bộ các viên chức lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền đương nhiệm tại Việt Nam, đồng thời… nhất trí chọn Chủ tịch Quốc hội, ba Phó Chủ tịch Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, năm Ủy viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm ba Ủy ban của Quốc hội, Chủ tịch Nhà nước, Phó Chủ tịch Nhà nước, Thủ tướng, hai Phó Thủ tướng, 12 Bộ trưởng, Tổng kiểm toán Nhà nước, Phó Chủ tịch và ba Ủy viện Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia cho giai đoạn từ 2021 đến 2026 (1), DÙ ĐẾN 23 THÁNG TỚI, TOÀN DÂN MỚI… BỎ PHIỀU BẦU CÁC ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA MỚI ĐỂ CÁC ĐẠI BIỂU TÂN CỬ CỦA KHÓA 15 THAY MẶT TOÀN DÂN BỎ PHIẾU BẦU RA HOẶC PHÊ CHUẨN CÁC CHỨC DANH VỪA KỂ – mới lên tiếng yêu cầu cả hệ thống chính trị, lẫn mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân phải nhận diện để đấu tranh thường xuyên, liên tục, có phương pháp, bác bỏ những chiêu trò lợi dụng mạng xã hội tung ra các luận điệu xuyên tạc, sai trái về vai trò lãnh đạo của đảng đối với công tác bầu cử… (2).

Cách nay ít ngày, tờ Quân đội nhân dân cũng lên tiếng theo hướng đó. Qua một loạt bài ba kỳ, khởi đăng từ 31 tháng 3 – Vạch trần chiêu trò đòi “dân chủ” vô nguyên tắc trong bầu cử (3) – tờ báo này khẳng định… Không thể phá được ngày hội của toàn dân…

Những thắc mắc kiểu như: Tại sao lại công khai vi phạm hiến pháp và nhiều bộ luật có liên quan, miễn nhiệm gần như toàn bộ các viên chức lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền đương nhiệm – NHỮNG CÁ NHÂN MÀ VỀ LÝ THUYẾT ĐỀU DO NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC DÂN CHÚNG TÍN NHIỆM CỬ LÀM ĐẠI DIỆN CHO Ý CHÍ, NGUYỆN VỌNG CỦA HỌ TỪNG BẦU RA HOẶC PHÊ CHUẨN – bất kể những cá nhân ấy không có bất kỳ sai phạm nào? Tại sao hạ tuần tháng năm toàn dân mới lựa chọn – bầu những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của họ ở Quốc hội trong giai đoạn từ 2021 đến 2026 mà trung tuần tháng tư, những Đại biểu Quốc hội khóa 14 sắp mãn nhiệm lại bỏ phiếu bầu chọn những người lãnh đạo cả hệ thống chính trị lẫn hệ thống công quyền trong năm năm sắp tớiVề lý thuyết, trước hết, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội,… phải được dân bầu làm đại biểu cho họ tại Quốc hội, sau đó phải được các đại biểu tân cử tán thành, cử làm lãnh đạo Quốc hội. Dân chưa bầu mà Quốc hội khóa sau đã chọn xong nhân sự lãnh đạo Quốc hội khóa tới thì tổ chức bầu cử làm gì?.. đều bị xem là nguy hiểm và sai trái!

- Quảng Cáo -

Khi chẳng riêng công dân mà những cá nhân sẽ là đại biểu quốc hội khóa tới, sẽ đại diện cho ý chí, nguyện vọng của toàn dân đều không có quyền suy xét, lựa chọn mà vẫn khăng khăng bắt toàn dân phải xem đó là NGÀY HỘI thì đó có phải là ngoa ngôn?

Trong loạt bài Vạch trần chiêu trò đòi “dân chủ” vô nguyên tắc trong bầu cử, tờ Quân đội nhân dân thừa nhận, miễn nhiệm những cá nhân lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền chưa mãn nhiệm và bầu – chọn những cá nhân lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền mới trước khi toàn dân đi bầu là do đảng muốn thế. Những người đã thắc mắc, đề nghị xem lại tiến trình ngược ngạo này bị tờ Quân đội nhân dân lên án là… thâm độc vì… đảng lãnh đạo nhà nước nói chung và quốc hội nói riêng đã được hiến định, được nhân dân đồng tình ủng hộ! Những góp ý, nên tăng tỉ lệ đại biểu không phải là đảng viên bị chỉ mặt, cho là không phù hợp bởi đại đa số Đại biểu Quốc hội là đảng viên chính là… đặc trưng, thể hiện bản chất nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Đây có lẽ là lần đầu tiên một cơ quan truyền thông chính thức huỵch toẹt: Dẫu ứng cử là quyền hiến định nhưng không công nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam mà tự ứng cử là… đội lốt để… phá hoại (4).

Có một điều đáng ngạc nhiên là lập luận như thế, chỉ trích kịch liệt như thế nhưng giống như một số Đại biểu Quốc hội sắp mãn nhiệm vừa đòi phải đấu tranh thường xuyên, liên tục, có phương pháp đối với những người thắc mắc, góp ý về việc đảng công khai sắp đặt nhân sự lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền – theo lẽ chỉ và phải phụ thuộc vào dân ý trước bầu cử, tờ Quân đội nhân dân khẳng định: Công dân Việt Nam đã cũng như đang thực hiện quyền bầu cử – giới thiệu người ứng cử và bỏ phiếu, chủ động lựa chọn người đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của mình để thay mặt mình thực hiện quyền lực nhà nước!

Cứ theo tờ Quân đội nhân dân, việc cho rằng bầu cử tại Việt Nam “áp đặt, thiếu dân chủ” là… thiếu hiểu biết vì… trên thế giới này, khi nói bầu cử, ứng cử có dân chủ, công bằng hay không thì phải xem xét toàn bộ hệ thống bầu cử, ứng cử, nhất là kết quả của hệ thống đó được áp dụng vào bối cảnh đặc thù về lịch sử, văn hóa chính trị của một quốc gia – dân tộc và xu thế tiến bộ của nhân loại như thế nào chứ không thể chỉ nhìn vào một yếu tố nào đó để khái quát, đánh giá (5). Khi cả hệ thống dương dương tự đắc vì có thể… tư duy, hành xử, lý giải như đã thấy thì chuyện thản nhiên buộc toàn dân phải công nhận ngày bầu cử toàn quốc vào hạ tuần tháng tới là… ngày hội lớn chẳng có gì lạ!

Chú thích

(1) https://baochinhphu.vn/Hoat-dong-cua-lanh-dao-Dang-Nha-nuoc/Ky-hop-nhieu-cam-xuc-va-dau-an-sau-dam/428184.vgp

(2) https://laodong.vn/thoi-su/dau-tranh-voi-cac-the-luc-thu-dich-luan-dieu-xuyen-tac-phai-tien-hanh-thuong-xuyen-lien-tuc-897397.ldo

(3) https://www.qdnd.vn/chong-dien-bien-hoa-binh/bai-1-muu-do-phu-nhan-vai-tro-lanh-dao-cua-dang-doi-voi-quoc-hoi-655391

(4) https://www.qdnd.vn/chong-dien-bien-hoa-binh/bai-2-thu-doan-an-va-phia-sau-chieu-tro-tu-ung-cu-655465

(5) https://www.qdnd.vn/chong-dien-bien-hoa-binh/bai-3-khong-the-pha-duoc-ngay-hoi-cua-toan-dan-tiep-theo-va-het-655562

- Quảng Cáo -