Danh sách tù nhân bị giam cầm bởi nhà cầm quyền Cộng Sản

Tù nhân lương tâm Việt Nam
- Quảng Cáo -
DANH SÁCH TÙ NHÂN BỊ GIAM CẦM BỞI NHÀ CẦM QUYỀN CỘNG SẢN
Lê Trọng Hùng – Cấn Thị Thêu – Trịnh Bá Phương – Trịnh Bá Tư – Nguyễn Thúy Hạnh – Phạm Đoan Trang – Đỗ Nam Trung – Nguyễn Thị Tâm – Huỳnh Thục Vy – Nguyễn Trí Gioãn Trần Quốc Khánh – Trương Châu Hữu Danh – Đoàn Kiên Giang – Nguyễn Phước Trung Bảo – Nguyễn Thanh Nhã – Lê Thế Thắng – Phùng Thanh Tuyến – Y Bi Mlô – Trần Minh Chí – Rah Lan Rah – Siu Chõn – Rơ Mah Thêm – Ngô Minh Dũng – Võ Công Hải – Nguyễn Văn Lâm – Phạm Chí Thành – N.L.Đ. Khánh – Nguyễn Văn Trường – Cao Văn Dũng – Đặng Hoàng Minh – Trần Thị Tuyết Diệu – Lê Thị Bình – Quách Duy – Nguyễn Thị Cẩm Thúy – Ngô Thị Hà Phương – Lê Viết Hòa – Lê Văn Hải – Vũ Tiến Chi – Đinh Thị Thu Thủy – Phạm Chí Dũng – Nguyễn Tường Thụy – Lê Dũng Vova – Lê Hữu Minh Tuấn – Nguyễn Đăng Thương – Trần Đức Thạch – Nguyễn Trung Lĩnh – Nguyễn Quốc Đức Vượng – Đinh Văn Phú – Nguyễn Văn Nghiêm – Phan Công Hải – Huỳnh Minh Tâm – Huỳnh Thị Tố Nga – Trần Thanh Giang – Nguyễn Chí Vững – Phạm Văn Điệp – Vũ Văn Nam – Nguyễn Năng Tĩnh – Châu Văn Khảm – Nguyễn Văn Viễn – Trần Văn Quyền – Bùi Văn Thuận – Nguyễn Văn Phước – Nguyễn Văn Công Em – Lê Văn Sinh – Dương Thị Lanh – Huỳnh Đắc Túy – Rah Lan Hip (a.k.a Ama Kiêu) – Lê Văn Phương – Trương Hữu Lộc – Nguyễn Ngọc Ánh – Vũ Thị Dung – Nguyễn Thị Ngọc Sương – Ksor Ruk – Nguyễn Văn Quang – Bùi Ngọc Tiến – Nguyễn Văn Toàn – Huỳnh Trương Ca – Lê Hồng Vân – Nguyễn Đình Thành – Trần Minh Huệ – Lưu Văn Vịnh – Nguyễn Quốc Hoàn – Nguyễn Văn Đức Độ – Từ Công Nghĩa – Ngô Văn Dũng – Hồ Đình Cương – Nguyễn Thị Ngọc Hạnh – Lê Quý Lộc – Trân Thanh Phương – Hoàng Thị Thu Vàng – Phan Trung – Đỗ Công Đương – Nguyễn Trung Trực – Lê Đình Lượng – Trần Thị Xuân – Nguyễn Viết Dũng – Nguyễn Văn Túc – Nguyễn Trung Tôn – Trương Minh Đức – Nguyễn Bắc Truyển – Phạm Văn Trội – Bùi Văn Trung – Bùi Văn Thâm – Hoàng Đức Bình – Vũ Quang Thuận (a.k.a Võ Phù Đổng) – Nguyễn Văn Điển (a.k.a Điển Ái Quốc) – Trần Hoàng Phúc – Vương Văn Thả – Vương Thanh Thuận – Nguyễn Nhật Trường – Nguyễn Văn Thượng – Huỳnh Đức Thanh Bình – Trần Long Phi – Nguyễn Tấn An – Nguyễn Văn Hóa – Phan Kim Khánh – Nguyễn Văn Oai – Rơ Ma Đaih (Ama Pôn) – Puih Bop (Ama Phun) – Ksor Kam (Ama H’Trưm) – Rơ Lan Kly (Ama Blan) – Đinh Nông (Bă Pol) – Trần Anh Kim – Lê Thanh Tùng – Ksor Phit – Siu Đik – Ksor Púp (Ama Hyung) – Siu Đoang – A Jen – A Tik – Đinh Kữ – Thin – Kpuih Khuông – Rmah Khil – Rmah Bloanh – A Kuin (a.k.a Bă Chăn) – Đinh Yum – Rơ Mah Plă (a.k.a Rmah Blă; a.k.a Ama Em) – Siu Tinh (a.k.a Ama Khâm) – Rưn – A Tách (a.k.a Bă Hlôl) – Rung – Phan Văn Thu – Lê Duy Lộc – Vương Tấn Sơn – Nguyễn Kỳ Lạc – Tạ Khu – Từ Thiện Lương – Võ Ngọc Cư – Võ Thành Lê – Võ Tiết – Lê Phúc – Đoàn Văn Cư – Nguyễn Dinh – Phan Thanh Ý – Trần Phi Dũng – Lê Đức Động – Lê Trọng Cư – Lương Nhật Quang – Nguyễn Thái Bình – Trần Quân – Hồ Đức Hòa – Siu Hlom – Trần Huỳnh Duy Thức – và các tù nhân chưa thu thập được.
Mong mọi người cùng bổ túc.
Nguyện cầu cho các tù nhân và thân nhân của tù nhân luôn bình an trong mùa Lễ Giáng Sinh.
Michael PhuongMinh Nguyen
(Cựu tù nhân CSVN)
- Quảng Cáo -