Đứa nào vậy bây?

- Quảng Cáo -

Nguyen Khan

Đứa nào đăng fake news lên website bộ khoa học công nghệ, rằng WHO đã đánh giá bộ kit của Việt Á đạt tiêu chuẩn, và rằng Bộ Y tế và chăm sóc xã hội vương quốc Anh cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Châu Âu (CE)và giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) cho kit test Việt Á? Cho báo chí tung fake news này ra công luận một cách vô tội vạ ? Chính cái đứa đó đó !

Đứa nào khi bị bóc mẽ bể ổ lật đật gỡ fake news khỏi website của bộ khoa học và công nghệ ? Gỡ fake news khỏi các báo ? Chính cái đứa đó đó !

Đứa nào đề xuất Bộ Y tế cấp phép kit test Việt Á ? Yêu cầu học viện quân y kết hợp với Việt Á sản xuất kit test? Chính cái đứa đó đó !

- Quảng Cáo -

Đứa nào lót ổ cho Việt Á đẻ kít dỏm ngay trong Bộ Y tế? Công nhận kit test Việt Á đạt chuẩn ? Ngó lơ và Tạo thuận lợi cho kit test Việt Á thổi giá, chiếm ưu thế thị phần cung cấp kit test ? Chính cái đứa đó đó !

Đứa nào kích cầu cho Việt Á bằng giấy thông hành âm tính, bằng test kit trên diện rộng, bằng lãng phí kit test đề bắt FO…? Chính cái đứa đó đó!

Chính những đứa này mới là phần gốc, phần chìm của tảng băng bê bối kít test.

Còn Phan Quốc Việt, đồng bọn Việt Á, CDC, các trung tâm y tế, bệnh viện cấp trung ương và địa phương ở 62 tỉnh, thành v.v… Chỉ là phần ngọn, là phần nổi của tảng băng chìm.

Nếu không xử lý phần quan trọng nhất là phần gốc, chỉ xử lý phần ngọn, chặt ngọn này gốc đâm chồi khác thì tiêu cực hoàn tiêu cực./.

- Quảng Cáo -