Hơn 292.000 người đã rời TPHCM về quê trong đợt dịch COVID-19

- Quảng Cáo -

RFA – 28/12/2021

Uỷ ban Nhân dân TPHCM ngày 27/12 thông báo có hơn 292.000 người đã rời TPHCM để trở về các tỉnh, thành phố khác do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Truyền thông nhà nước loan tin dẫn thống kê của Uỷ ban Nhân dân TPHCM gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá ảnh hưởng của dịch COVID-19 năm 2021 tại TP này.

Theo đó, dù có cam kết tăng hỗ trợ, kêu gọi bà con ở lại của Thủ tướng Chính phủ, nhiều người do phải chịu đựng nhiều mất mát, cả về tinh thần và vật chất, không còn sức cầm cự thêm được nữa đã phải rời bỏ TPHCM để về quê.

- Quảng Cáo -

Về tình hình tiếp nhận hỗ trợ, viện trợ và chi phòng chống dịch , giới chức TP HCM nói đã nhận hơn 6.700 tỷ đồng, trong đó hơn 1.000 tỷ đồng tiền mặt và hơn 4.100 tỷ đồng vật dụng y tế, hơn 786 tỷ đồng túi an sinh và còn lại là kinh phí mua vắc-xin, thực phẩm thiết yếu.

TPHCM đã hỗ trợ hơn 8,8 triệu hộ gia đình với hơn 7,4 triệu người, tổng kinh phí hơn 12.800 tỷ đồng gồm hơn 10.500 tỷ đồng ngân sách TP và hơn 581 tỷ đồng từ Trung Ương.

- Quảng Cáo -