Thủ phạm tạo tin giả là ban tuyên giáo trung ương?

- Quảng Cáo -

Chu Mộng Long

Cứ theo giải trình của Bộ Khoa học và Công nghệ thì việc Cổng thông tin của Bộ này đăng tin sai sự thật đích thị là từ nguồn Ban Tuyên giáo trung ương?

Ai cũng biết, hệ thống báo chí chính thống ở Việt Nam đặt dưới sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo trung ương. Bộ Khoa học và Công nghệ nói thông tin sai lệch là do hóng hớt từ nguồn báo chí chính thống. Vậy ắt thủ phạm chính mà Bộ này muốn đẩy sang là Ban Tuyên giáo trung ương.

Không phải hoàn toàn vô lý. Bởi phải có chỉ đạo của Ban Tuyên giáo trung ương thì báo chí mới đồng loạt đăng tin WHO chấp nhận, hoàng gia Anh công nhận tiêu chuẩn châu Âu, CDC Mỹ xin chia sẻ bản quyền, 20 nước đặt hàng xuất khẩu Kit Việt Á.

- Quảng Cáo -

Đến nước này, các báo đã đồng loạt phản ứng. Đến lượt chính Ban Tuyên giáo trung ương cũng phải lên tiếng nhé./.

Chu Mộng Long

- Quảng Cáo -