Liệu lò bát quái của Thái thượng lão quân có bị vô hiệu?

- Quảng Cáo -

Nguyen Khan

Nhờ thủ đắc 72 phép thần thông biến hóa giúp Tề Thiên Đại Thánh không chỉ đại náo phá nát vườn đào của Ngọc Hoàng Thượng Đế, mà khi bị thụ án đốt trong lò bát quái của Thái Thượng Lão Quân, con khỉ còn phá hỏng cả cái lò luyện tinh đơn siêu nóng để thoát ra trước sự bất lực của cả hệ thống chính trị uy nghiêm và uy lực của Thiên Quốc.

Hình như các quan tham Việt Nam cũng đã luyện được 72 pháp thuật thần thông biến hóa như Tôn Ngộ Không để tung hỏa mù dối lừa, đổi trắng thay đen, man trá, ăn gian, ăn cắp, ăn tạp, ăn không từ thứ gì của dân, ăn tàn mạt đất nước, hành vi tham nhũng ngày một nâng cấp thượng thừa trước việc phòng chống tham nhũng kém hiệu quả của cả hệ thống chính trị.

Và cũng hình như các quan tham nhờ pháp thuật biến hóa như Tề Thiên Đại Thánh, biến hóa khôn lường khiến cái lò bát quái của “bậc nhân kiệt thế Thiên hành đạo” không đủ sức răn đe, “củi lửa phừng phừng nhưng tham nhũng vẫn ngang nhiên trắng trợn.”. Đại án kinh thiên động địa kit Việt Á là một trong những ví dụ về sức nóng cái lò không còn đáng sợ.

- Quảng Cáo -

Có lẽ đã đến lúc kết thúc vai trò của cái lò để nhường chỗ cho pháp trị và kỷ trị, nếu chậm không chỉ tham nhũng lan tràn mà còn bị các quan tham phá hỏng lò như Tôn Ngộ Không./.

- Quảng Cáo -