Chào mừng chi bộ mới vào… tù!

- Quảng Cáo -

Phạm Minh Vũ

Đây là đồng chí Đinh La Thăng, tổng bí thư “đảng củi”, tối qua đồng chí ấy vừa mới kết nạp thêm một chi bộ mới, chi bộ mới lập gồm 5 đồng chí ở Bình Thuận, cả bộ sậu chủ tịch Tỉnh phó chủ tịch và cả lãnh đạo sở đang tại nhiệm.

Nghe tin chi bộ mới thành lập, đồng chí tổng bí thư “đảng củi” đã gửi ngay thư chúc mừng và đánh giá cao vai trò của các đồng chí, với các thành tích xuất sắc đảng viên cộng sản đã có công ăn tàn phá hoại đất nước.

Trong thư chúc mừng, đồng chí tổng bí thư Đinh La # nhấn mạnh, các đồng chí ở chi bộ Bình Thuận đã kinh qua khoá lý luận cao cấp của đảng, bằng tinh thần cách người vô sản chân chính, là người đảng viên ưu tú, là người cán bộ xuất sắc của đảng cộng sản các đồng chí đã phát huy tinh thần “ăn không chừa một thứ gì”, ăn tới cái lai quần của Dân, ăn tới nổi không còn gì để cạp đất mà ăn.

- Quảng Cáo -

Đồng chí Tbt # lạc quan đánh giá, trong năm nay đảng củi sẽ lớn mạnh, vì củi sinh ra từ lò. Giai đoạn này là giai đoạn đảng ta bắt đầu cắn xé nhau vì ăn chia không đồng đều.

Và kết thúc trong thư chúc mừng, tổng bí thư # gửi lời hỏi thăm ân cần của đồng chí tổng bí thư đảng bạn nguyễn phú trọng là cố gắng cống hiến tốt trong vai trò và nhiệm vụ mới mà toàn đảng giao phó.

Nhắc lại vai trò người vô sản, tổng bí thư # khiêm tốn khẳng định: đảng ta quá là vĩ đại. Quá là đạo đức, nhờ sự lãnh đạo tài tình của đảng, đất nước ta chưa bao giờ có cơ đồ như hôm nay.

Một cơ đồ toàn đảng cạp đất mà ăn.

Kính thư

Ký tên: tổng bí thư đảng củi Đinh La #

- Quảng Cáo -