Nếu mọi người có cái dũng khí như Linh Mục Nam Phong thì chế độ CSVN sẽ sụp đổ

Linh Mục Nam Phong
- Quảng Cáo -
Đứng giữa lòng Hà Nội (Chúa Nhật 25.02.2018 tại Giáo Xứ Thái Hà) LM Nam Phong đã loan truyền một bài giảng như MỘT QUẢ ĐẤM TRỰC DIỆN vào Đảng CSVN:
“Yêu nước dứt khoát không phải là yêu Đảng yêu Chủ Nghĩa Xã Hội…Đó là MỘT HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ GIẢ DỐI, MỊ DÂN CHUYÊN LỪA ĐẢO CHUYÊN RAO BÁN NHỮNG THỨ KHÔNG CÓ GIÁ TRỊ THẬT. Họ cướp tất cả những gì quý nhất của con người là PHẨM GIÁ TỰ DO và khả năng yêu thương…” (Trích lời LM Nam Phong)
Với bài giảng nầy LM Phong đã anh dũng sẳn sàng TỬ VÌ ĐẠO (điều mà 90 triệu dân VN không dám thực hiện) vì ngài đã không còn lo sợ cho an toàn bản thân mà chỉ với một mục đích vạch trần thủ đoạn CS cho mọi giáo dân biết.
Hiện nay các LM cai quản các giáo xứ khác ở đâu? Các Giám Mục, Tổng Giám Mục VN đang BẬN TRÙM CHĂN RIÊNG TRONG GIÁO PHẬN CỦA MÌNH để được an toàn với cái sứ mệnh được gọi là Phục Vụ Chúa. Nếu ngày xưa 12 TÔNG ĐỒ CỦA CHÚA CŨNG TRÙM CHĂN KHÔNG ĐI RAO GIẢNG KINH THÁNH không chết dưới lưởi gươm của quân La Mã thì ngày nay đã không có đạo Công Giáo. Và nhìn lại trong lịch sử bao nhiêu cuộc Thánh Chiến dưới màu cờ Thập Tự Đỏ, máu bao nhiêu người Công Giáo đổ ra để duy trì Đạo và đánh bại Hồi Giáo…
Đừng lầm lẩn quan điểm Tôn Giáo không làm chính trị. Không làm chính trị là khi thể chế chính quyền đó ĐƯỢC LÒNG DÂN, PHỤC VỤ CHO DÂN, KHÔNG RẮP TÂM LÀM TAY SAI cho ngoại bang thì Tôn Giáo PHẢI ĐỒNG HÀNH CÙNG DÂN TỘC VÀ ỦNG HỘ CHÍNH QUYỀN đó. Còn ngược lại thấy chính quyền ÁP BỨC DÂN, VƠ VÉT CỦA DÂN, BÁN NƯỚC CHO TÀU thì im lặng đồng tình với Chính Quyền chính là TỘI NẶNG TRƯỚC CHÚA TRONG NGÀY PHÁN XÉT sau cùng.
Hiện nay có nhiều quan điểm khác nhau của các vị đứng đầu cai quản Đạo Công Giáo tại VN. Có người ngấm ngầm khâm phục nhưng không dám lên tiếng ủng hộ. Cũng có người nhún vai nói: “LÀM VẬY NÓI VẬY CÓ ÍCH GÌ. NGU RƯỚC HỌA VÀO THÂN”
Thật tội nghiệp cho LM NAM PHONG ĐANG ĐI CON ĐƯỜNG VÁC THÁNH GIÁ MỘT MÌNH như Chúa ngày xưa mà chẳng có ai đưa vai ra khiêng phụ.
Xin mọi người hiệp lực cầu nguyện cho LM Phong và điều có thể làm được cho Ngài bây giờ là cùng CHIA XẺ LOAN TRUYỀN BÀI GIẢNG CỦA NGÀI đi khắp VN để SỰ DŨNG CÃM TỬ VÌ ĐẠO CỦA NGÀI KHÔNG RƠI VÀO KHOẢNG KHÔNG.

(LM Nam Phong đã có lần đi xuất cảnh dự Hội Nghị Tôn Giáo thế giới và đã bị An Ninh VN ngăn chận và cấm ngài xuất cảnh. Số phận của Ngài giờ thật mong manh tại địa phương)

- Quảng Cáo -