Hành động hay chỉ…nói? Liệu VN có nhận ra gấp lắm rồi?

- Quảng Cáo -

Lưu Trọng Văn

Báo Công Thương vừa đưa tin, trong cuộc gặp bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, đại sứ Mỹ Marc E.Knapper nói:

“Chúng tôi mong muốn trở thành đối tác quan trọng nhất của Việt Nam trong lĩnh vực an ninh năng lượng, lương thực, khí hậu. Đây là lĩnh vực Việt Nam có thể hợp tác với Chính phủ Hoa Kỳ, tư nhân của Hoa Kỳ”.

Đại sứ Marc E.Knapper chia sẻ và đánh giá cao việc Bộ Công Thương phê duyệt Dự án năng lượng phát thải thấp Việt Nam (V-LEEP) do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ. Đồng thời hy vọng Bộ Công Thương sẽ tạo điều kiện thông qua Chương trình thí điểm thỏa thuận mua bán điện trực tiếp, và tiến tới ký kết Ý định thư về sáng kiến năng lượng sạch.

- Quảng Cáo -

Đại sứ Marc E.Knapper cho rằng, những phương thức này có thể tạo điều kiện thúc đẩy hơn sự chuyển đổi năng lượng của Việt Nam, cũng như tạo cơ hội đón luồng đầu tư về năng lượng sạch vào Việt Nam.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đáp lại:

“Việt Nam coi và mong muốn Hoa Kỳ là 1 trong những đối tác quan trọng nhất, thực chất trong cả lời nói và hành động”

Đại sứ Marc E.Knapper cho biết, Hoa Kỳ cũng như nhiều nước đồng minh cam kết hợp tác với Việt Nam để đảm bảo Việt Nam có được nguồn hỗ trợ tài chính về công nghệ, chuyên môn, nhân lực, thực hiện mục tiêu chuyển đổi năng lượng này.”

Gã nghĩ, Việt Nam muốn độc lập, tự chủ thì trước hết phải độc lập, tự chủ về năng lượng và lương thực.

Mỹ đang đi vào tác động những cái lõi của nền kinh tế VN để hợp tác và cam kết đồng hành.

Bài học thoát Nga của Ukraina đang đặt lên bàn các nhà hoạch định chiến lược của VN. VN muốn thoát Trung để sánh vai minh bạch, công bằng với Trung theo nguyên tắc bình đẳng hai bên đều có lợi, thì VN phải làm chủ được nguồn năng lượng sạch và nguồn nông nghiệp lương thực sạch.

Trước hết phải như thế đã.

Cám ơn ngài đại sứ Mỹ, đại diện cho các nhà hoạch định chiến lược Mỹ đã đặt thẳng vấn đề này với VN.

Bộ trưởng Diên nói:

“Việt Nam coi và mong muốn Hoa Kỳ là 1 trong những đối tác quan trọng nhất, thực chất trong cả lời nói và hành động”

Điều VN “mong muốn thực chất trong cả lời nói và hành động” thưa ông Diên nên dành cho ông và lãnh đạo VN./.

- Quảng Cáo -