Làm đại diện dân đâu phải làm lấy có?

- Quảng Cáo -

Nguyen Khan

Không phải vì nhân dân không quan tâm đến việc các vị dân cử chọn ai làm quan cai trị họ nên các vị đại diện nhân dân có quyền thờ ơ và xuề xoà trong việc đề bạt và bầu chọn cán bộ cai trị dân một cách thiếu trách nhiệm.

Tỉ như, theo báo chí, 100% đại biểu hội đồng nhân dân Hà Nội bỏ phiếu bầu Chu Ngọc Anh làm đô trưởng. Thời điểm đó Chu Ngọc Anh đã dính án kit test trong vai trò thượng thư bộ khoa học công nghệ, lẽ nào không có vị dân cử nào nhìn thấy bê bối nhãn tiền của Chu Ngọc Anh để ngăn cản? Và nay, sau hơn một năm, cũng 100% số đại biểu bỏ phiếu truất phế chức đô trưởng của Chu Ngọc Anh? Lẽ nào không có một đại biểu nào đứng về phía họ Chu?

Điều này chứng tỏ các vị dân cử Hà Nội luôn xử lý theo cảm tính số đông, không làm hết trách nhiệm của một đại diện nhân dân, không chọn được người tài đức, không loại bỏ được cán bộ xấu xa: Nguyễn Đức Chung, Chu Ngọc Anh là hai trong những ví dụ?

- Quảng Cáo -

Nếu trung ương không giải tán các vị dân cử vô trách nhiệm này, không chọn lựa các vị dân cử khác có tài, có đức, có trách nhiệm… thì rất có thể các vị dân cử này lại tiếp tục chọn một người không đáng tin cậy khác…

Vì thế, nên chăng, từ đây khi một cán bộ nào bị kỷ luật hay bị truy tố trước pháp luật, thì cũng nên trừng phạt cả những cán bộ đề bạt hoặc bỏ phiếu chọn lựa cán bộ đó./.

- Quảng Cáo -