Bớ ba cái thằng cô hồn sống

- Quảng Cáo -

Nguyen Khan

Thuở nhỏ NR đã nhiều lần bị chửi là ba cái thằng cô hồn sống.

Số là thuở ấu thời, đến rằm tháng 7 âm lịch nhiều người trong xóm NR thường cúng cô hồn, đặc biệt là cúng nia. NR thường theo các anh lớn đi chụp nia. Ban đầu là chụp nia hợp lý, được hoan nghênh. Về sau các anh chụp nia theo kiểu ba trợn, tức giật nia, khiến không ít người cúng nia bực mình chửi tắt bếp:

– Bớ ba cái thằng cô hồn sống. Mỗi năm cô hồn chết có một lần, sao không để họ ăn cho thẳng bữa mà giật trong họng… Trước sau gì cũng của tụi bây, ai vô đây mà tụi bây tranh cướp… Bớ ba cái thằng cô hồn sống…

- Quảng Cáo -

Giờ đây nghỉ lại, ngày xưa, lúc còn nhỏ mình cũng hư…

Giờ đây mới biết, không chỉ có bọn trẻ nhỏ làm cô hồn sống.

Giờ đây được biết, rằm tháng bẩy năm nay còn có “sư cô hồn.”

Mới vỡ lẽ, ngày nay cô hồn sống không còn là danh xưng dành riêng cho trẻ nhỏ!

NK

- Quảng Cáo -