Thông tin xét xử Lê Văn Dũng, Trịnh Bá Phương, Nguyễn Thị Tâm và Phạm Thị Đoan Trang

- Quảng Cáo -

LS Đặng Đình Mạnh

Ngày 15/08, luật sư đã vào Trại tạm giam số 1 (Hỏa Lò) để làm việc với các ông bà Lê Văn Dũng (Vova), Trịnh Bá Phương, Nguyễn Thị Tâm và Phạm Thị Đoan Trang để chuẩn bị cho các phiên tòa xét xử phúc thẩm của TANDCC tại Hà Nội vào các ngày:

– Ngày 16/08/2022, xét xử ông Lê Văn Dũng (Vova). Cấp sơ thẩm đã tuyên 5 năm tù giam;

– Ngày 17/08/2022, xét xử ông bà Trịnh Bá Phương, Nguyễn Thị Tâm. Cấp sơ thẩm đã tuyên ông Phương 10 năm tù giam, bà Tâm 6 năm tù giam;

- Quảng Cáo -

– Ngày 25/08/2022, xét xử bà Phạm Thị Đoan Trang. Cấp sơ thẩm đã tuyên 9 năm tù giam;

Tất cả đều bị cáo buộc tội danh “Tuyên truyền chống Nhà nước…” theo điều 88 BLHS 1999 (luật cũ) hoặc 117 BLHS 2015 (luật hiện hành). Điều luật 88 (cũ) và 117 (hiện hành) chỉ là một tội danh, nhưng khi sửa đổi BLHS năm 2015, thì có sự thay đổi số thứ tự điều luật.

Theo các văn bản thông báo về xét xử, thì cả ba vụ án đều được tiến hành xét xử theo thủ tục công khai. Thủ tục công khai được hiểu rằng công chúng quan tâm đến vụ án có thể đến dự khán phiên tòa. Tuy nhiên, thực tế thì đến cả thân nhân cả bốn người là bị cáo còn chưa được thông báo hoặc có thể vào dự phiên tòa dễ dàng, thì công chúng có quan tâm chỉ có thể biết được kết quả xét xử từ… báo chí khi phiên tòa đã kết thúc mà thôi.

Trừ bà Đoan Trang sức khỏe không được ổn, thì cả ba người còn lại sức khỏe bình thường. Tất cả đều gởi lời hỏi thăm gia đình, thân hữu và cảm ơn công chúng quan tâm đến họ.

Trao đổi trong buổi làm việc chuẩn bị cho phiên tòa phúc thẩm, tất cả họ đều tái khẳng định quan điểm cho rằng mình thực hiện các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí theo hiến pháp quy định mà thôi. Họ vô tội trước các cáo buộc. Ông Trịnh Bá Phương và bà Phạm Thị Đoan Trang đều có chuẩn bị ý tứ cho phần lời nói sau cùng và nhờ luật sư chuyển cho thân nhân.

Đồng thời, tất cả đều đã chuẩn bị tinh thần về kết quả “y án” của các phiên tòa phúc thẩm sắp tới. Với tư cách là người bào chữa cho họ, rất tiếc, luật sư cũng không thể nói điều gì khác.

Và cũng tiếc rằng, giá như phát ngôn khác ý chính quyền không phải là một tội hình sự để phải bị giam cầm.

Anh Trịnh Bá Phương

Chị Nguyễn Thị Tâm

* Nguồn ảnh từ internet

NguồnFB Manh Dang

- Quảng Cáo -