“Không sợ tiếng súng, chỉ sợ tiếng nói”….

- Quảng Cáo -
Hàng loạt tiếng nói bất đồng chính kiến bị bắt giữ chỉ trong một thời gian ngắn. Hô hào đánh Pháp đuổi Mỹ, vậy mà lại run sợ với tiếng nói của những người dân thiện lương.
Trương Văn Dũng, Trần Bang, Lê Dũng Vova, Nguyễn Lân Thắng, Bùi Tuấn Lâm, thầy Đặng Phước… và những TNLT khác…những cái tên sẽ đi vào lịch sử đấu tranh vì một Việt Nam dân chủ nhân quyền. Luôn đồng hành, kính trọng và nể phục. Nguyện cầu bình an cho những người công chính. Nguyện cầu cho quê hương sớm được tự do thanh bình, dân tình no ấm, đảng độc tài sớm ngày bị diệt vong.

Amy Truc Tran

- Quảng Cáo -