Bức tranh “Lại điểm 2!”

- Quảng Cáo -

Cafe Kinh Tế

Bức tranh này được vẽ không phải dành cho trẻ em. Nó được vẽ để cho người lớn.

Để cho họ nhìn thấy là không nên chào đón một đứa trẻ như cách của họ, mà hãy như chú chó đang chào đón cậu bé.

Chú chó không quan tâm cậu bé về nhà với cái gì: về với điểm 2 (điểm thấp) hay về với điểm 5 (điểm cao) thì cậu vẫn là người bạn của nó. Đừng chào đón trẻ em theo điểm số. Điểm số cũng chỉ là điểm số. Biết đâu ngày mai đứa bé điểm 2 có thể làm thay đổi cả thế giới? Đứa bé điểm 3 có trở thành một nghị sĩ, hoặc một vị bộ trưởng, hoặc một bác sĩ giỏi không?

- Quảng Cáo -

Không phải những con số mà chính là cách đối xử của chúng ta đối với đứa trẻ quyết định tương lai đó.”

- Quảng Cáo -