Tuyên truyền láo…

- Quảng Cáo -
Đúng là “cộng sản nói dối lem lẻm, nói dối lì lợm, nói dối không biết xấu hổ và không hề run sợ” – câu nói chính xác “trăm phần trăm” của nhà văn Nguyễn Khải, ông từng là Đại Tá Quân Đội Việt Nam.

Amy Truc Tran

- Quảng Cáo -