Quá rẻ!

- Quảng Cáo -
Qua chuyến đi “triều kiến” của Nguyễn Phú Trọng với Hoàng đế Đỏ Trung Hoa Tập Cận Bình, họ Tập răn đe thế giới rằng Trung Quốc không chấp nhận bất cứ sự can thiệp nào của bên ngoài vào quan hệ giữa hai nước, nhất là vào vấn đề Biển Đông!
Xong.
Nguyễn Phú Trọng thì còn đang ngây ngất tự hào vì được tiếp đãi “trọng thị”, “mình phải thế nào thì người ta mới thế chứ”…nên có quan tâm gì khác đâu.
Chỉ bỏ ra 21 phác đại bác, một cái “huân chương”, mấy bữa ăn, mấy lạng trà…mà mua được sự tiếp tục cam tâm quy phục hoàn toàn của đảng cộng sản VN, quá rẻ!
- Quảng Cáo -