Song Oa Giao Chỉ

- Quảng Cáo -

Nguyen Khan

Xưa bên xứ Hán rộng có bà Nữ Oa đội đá vá trời …

Nay bên xứ Giao Chỉ có song Oa chuyên lừa đảo hốt tiền… là Trương Muội (Mỹ Lan) Miền Nam và Bông Hồng Vàng (Thanh Nhàn) Miền Bắc.

Lâu nay người ta cứ tưởng cánh mày râu mới là bọn mạnh mẽ, ăn không từ thứ gì. Bởi:

- Quảng Cáo -

“Nam thực như hổ

Nữ thực như miêu”.

Nay nhớ lại, trong diễn văn đọc tại diễn đàn APEC Đà Nẵng, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng không tiếc lời khen ngợi bậc anh hùng đặt nền móng quật khởi đầu tiên cho lịch sử dân tộc Việt Nam… không phải là nam mà là nữ, đó chính là Hai Bà Trưng. Vậy chưa chắc nam ăn mạnh hơn nữ!

Rất có thể từ xa xưa VN theo mẫu hệ, vai trò người mẹ là tính trội, luôn mạnh mẽ để lãnh đạo nòi giống Tiên Rồng. Về sau dần dần chuyển qua phụ hệ, nhưng mẫu hệ vẫn còn dưới dạng tính lặng của chuỗi di truyền ADN… Và thỉnh thoảng tính lặng chuyển qua tính trội, mẫu hệ sẽ nổi trội, trội điều tốt dân tộc được nhờ, trội điều xấu đất nước tan hoang…

Như Song Oa Trương Muội và Bông Hồng Vàng của xứ Giao Chỉ, đã trở thành hai đại mỹ nhân lưu manh và gian tham nhất hiện nay, làm lu mờ bọn tội phạm nam giới.

Riêng Bông Hồng Vàng phía Bắc còn đốn ngã không biết bao đại quan nhân!

- Quảng Cáo -