Chới với vì mất việc cuối năm

- Quảng Cáo -

Gần 1.200 công nhân công ty Tỷ Hùng ở Sài Gòn hiện đang làm việc những ngày cuối cùng trước khi công ty ngừng hoạt động.

Theo thông báo, công ty sẽ kết thúc hợp đồng với công nhân vào đầu tháng 12 này do tình hình kinh doanh ảm đạm./.

- Quảng Cáo -