Vết nhơ…

- Quảng Cáo -

Amy Truc Tran

Bắt cụ Lê Tùng Vân sẽ là một vết nhơ của nền tư pháp Việt cộng. Được biết, đã có quyết định thi hành án với cụ từ ngày 07/12, nhưng đến nay, đã hơn 10 ngày phía công an vẫn chưa dám ra tay.

Công an Long An đã làm nên kỳ tích khi chụp mũ thành công một cụ già 90 tuổi, bước đi không vững với cái tội danh mà khiến đứa con nít cũng phải bật cười. Và rồi có lẽ bốn chữ “CỘNG SẢN VIỆT NAM” sẽ rạng danh khắp thế giới nếu họ dám ra tay đưa cụ Vân vào tù.

“Lợi dụng quyền tự do dân chủ”, cái tội mơ hồ mà chúng gán cho cụ Lê Tùng Vân, nếu có dân chủ thì không ai đi lợi dụng, nếu không có dân chủ thì lấy gì mà lợi dụng. Nghe qua tội danh đã biết là vô tội, vậy mà bao nhiêu người tốt đã bị chúng đẩy vào tù bằng cái tội mơ hồ đó. Và giờ thì đến ông cụ 90 tuổi chúng cũng không tha. Một lũ man rợ không có nhân tính./.

- Quảng Cáo -