Tròn 3 năm THẢM SÁT ĐỒNG TÂM (09/01/2020 – 09/01/2023)

- Quảng Cáo -

Amy Truc Tran

Nhắc lại để công luận không quên một tội ác man rợ chống lại nhân dân, chống lại đạo đức loài người, một vết nhơ không thể rửa của đảng tà quyền Việt cộng./.

- Quảng Cáo -