Lổ lời lổ lỗ lổ lời lỗ?

- Quảng Cáo -

Nguyen Khan

vẻ như hầu hết các doanh nghiệp nhà nước đều chung họ Lỗ. Bởi ngay cả đào vàng bán, khoanh vỉa hè thu tiền giữ xe… còn lỗ… thì chắc hiếm có doanh nghiệp nhà nước nào không lỗ ?

Tuy vậy, có một loại Lổ khác không những không Lỗ mà còn rất

Lời. Nhờ công an phanh phui đường dây các hoa hậu, người mẫu… kinh doanh Lổ tự có, có giá lên đến hàng ngàn USD, thậm chí hàng vạn USD mỗi lần cho thuê mướn Lổ… Nên người ta mới biết có một thứ Lổ rất Lời…!

- Quảng Cáo -

Nhưng đến chuyện… Cái Lổ mũi trở thành cái Lổ siêu lợi nhuận, tức siêu Lời, thì qua vụ án Kit test Việt Á người ta mới biết. Bởi, ngay cả Ông Trời cũng chưa chắc biết việc khai thác cức mũi trong Lỗ mũi lại là loại hình kinh doanh Siêu Lời… Cũng như không thể hiểu được vì sao, người ta, bao gồm quan lớn, quan rất lớn đến quan lớn nhất, đều thích ăn, thèm ăn, tranh nhau ăn… Cức mũi ?

- Quảng Cáo -