Đồng hóa?

- Quảng Cáo -

Ảnh đại hội phật giáo

Và lễ hội chùa Hương

Các bác xem có thấy

Đẹp hay là đáng thương?

- Quảng Cáo -

Đáng thương hại thật đấy

Ta thiếu gì cách đâu

Mà sao phải khốn khổ

Dập mẫu theo thằng tầu?

Hay là đang đồng hóa

Sợ phản đối thì dơ

Nên lợi dụng tôn giáo

Để không ai nghi ngờ.

Không biết bầy nhền nhện

Ở trong động bàn tơ

Trong phim Tây du ký

Nó sang ta bao giờ?

Đạo Phật, ai chẳng biết

Phải tránh tham sân si

Sao đại hội Phật giáo

Nhiều gái tơ làm gì?

Lễ hội chùa Hương nữa

Nơi thờ Phật linh thiêng

Sao phải tìm gái đẹp

Để lượn lờ chung chiêng.

Trước chùa Hương thiêng lắm

Thật đấy, chẳng nói chơi

Giờ sợ bị đồng hóa

Nên Phật bay về trời.

Ưng Hoàng

- Quảng Cáo -