Thề gia đình, vợ con mình không liên quan đến Việt Á!

- Quảng Cáo -

Chu Mộng Long

Vừa đi dự lễ hội Minh Thề. Trước thần linh, cô hồn các đảng, mình thề rằng, gia đình, vợ con mình không liên quan gì đến Việt Á. Thề xong, mình yêu cầu các đồng liêu cũng thề như mình đi!

Tất cả im như thóc. Bất ngờ, có người đứng ra tố giác mình đã phạm pháp. Mình ngơ ngác không hiểu gì. Anh ta sừng sộ:

– Ông không trung thực. Kittest Việt Á phân phối khắp 63 tỉnh thành. Chính phủ có lệnh khẩn về kiểm dịch, tức bắt buộc chọc mũi toàn dân. Ông bảo gia đình, vợ con ông không liên quan gì đến Việt Á, tức trốn luôn cả trách nhiệm phải đi kiểm tra lây nhiễm. Lộ rõ sự phạm pháp rồi, cự cãi gì nữa?

- Quảng Cáo -

Nghe vậy, mình lo chuồn thẳng. Năm sau đến lễ hội để chơi thôi, đ.éo thề nữa!

- Quảng Cáo -