Có cần nêu gương chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc?

- Quảng Cáo -

Nguyen Khan

Nghe nói đã có quy định về trách nhiệm của người đứng đầu. Song rất tiếc là chẳng có người đứng đầu nào từ chức dù cấp dưới, thậm chí nhiều cấp dưới, phạm tội vào tù?

* Lủ khủ CDC các tỉnh thành vào tù. Nhưng chưa có giám đốc sở Y tế, chưa chủ tịch tỉnh nào chủ động nhận trách nhiệm và xin từ chức như chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc?

* Đã xảy ra lừa đảo cổ phiếu, trái phiếu trên diện rộng, của Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát, FLC… nợ xấu ngân hàng do sở hữu chéo…SCB bị kiểm soát đặc biệt… Nhưng chưa thấy thống đốc ngân hàng, chưa thấy bộ trưởng bộ tài chính nhận trách nhiệm và xin từ chức như chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc?

- Quảng Cáo -

* Đã có hai phó thủ tướng xin từ mọi chức vụ trong chính phủ và trong Đảng, Có một bộ trưởng, một nguyên bộ trưởng và lủ khủ thứ trưởng, vụ trưởng vào tù… Song chưa thấy thủ tướng chính phủ đương nhiệm nhận trách nhiệm và xin từ chức. Chỉ chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhận trách nhiệm để xảy ra sai sót khi còn làm thủ tướng chính phủ.

Qua đó cho thấy, nếu quả đúng chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ động nhận trách nhiệm người đứng đầu đã để cấp dưới sai phạm thời còn làm thủ tướng chính phủ, tự nguyện xin thôi các chức vụ trong Đảng và Nhà Nước, gồm cả chức chủ tịch nước, là một việc rất đáng biểu dương, rất nên nêu gương, và rất cần phát huy cho cán bộ quan chức học tập, đặc biệt là lãnh đạo cao cấp của Đảng, chính phủ và Quốc hội noi theo.

Bởi theo chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc:” Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng, nhân dân, tôi đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác, nghỉ hưu…”.

Và rằng: “ Gia đình tôi, vợ, các con tôi, không thu lợi, tham nhũng liên quan đến Việt Á…”.

Rất tiếc là bề trên không nói rõ vì sao chủ tịch nước phải vội vã từ chức, nên căn cứ những thông tin có được, thì chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và vợ con không dính dáng gì đến tham nhũng. Chủ động từ chức không liên quan đến tham lam, chỉ là quản trị không nghiêm để cấp dưới tham nhũng thời còn làm thủ tướng, nên tự trọng xin từ chức.

Nếu đúng vậy thì Ông Nguyễn Xuân Phúc và vợ con ông có đạo đức và tư cách chuẩn mực không thể nào chê được, một gia đình quan chức lãnh đạo quá tốt hơi bị hiếm hiện nay?

Nhưng chẳng hiểu sao những bài báo đăng lời ông Phúc khẳng định ông và vợ con ông không dính dáng gì đến Việt Á… đã bị gỡ xuống?

- Quảng Cáo -