Vừa ngu, vừa hèn

- Quảng Cáo -
Không cần thông minh lắm,
Hầu hết người dân thường
Đã không tin cộng sản
Và bánh vẽ thiên đường.
 
Thế mà lạ, nhiều vị,
Nhiều trí thức xưa nay,
Toàn giáo sư, tiến sĩ,
Lại tin vào điều này.
 
Tức là điều giả dối,
Một chủ nghĩa sai lầm,
Đã đưa cả dân tộc
Vào nghèo đói, tối tăm.
 
Chỉ có thể giải thích
Hai cách – các vị này
Hoặc là quá ngu dốt,
Hoặc biết, giả vờ ngây.
 
Cách nào thì ở họ
Cũng thum thủm mùi tiền.
Hổ cái danh có học
Mà vừa ngu, vừa hèn.
 
Thơ Thái Bá Tân
- Quảng Cáo -