Báo viết sai

- Quảng Cáo -

Chu Mộng Long

Trong trường hợp là tập đoàn của nhà nước hoặc được nhà nước bảo trợ, tức bù lỗ để giải cứu, thì báo phải viết:

GÁNH NỢ CỦA TẬP ĐOÀN THAN – KHOÁNG SẢN ĐÈ NẶNG TRÊN LƯNG NGƯỜI DÂN.

Làm gì có chuyện nó tự lấy đá ghè lên lưng nó. Trừ trường hợp lời ăn lỗ chịu như thị trường tự do, chứ lời ăn lỗ dân chịu thì nó ngu gì không ăn cho đến lỗ vốn?

- Quảng Cáo -