Vịt oan?

- Quảng Cáo -

Nguyen Khan

Trước đây, ở Miền Bắc, mắm tôm (thịt chó) bị kết tội là nguyên nhân lây nhiễm phẩy trùng tả gây ra dịch tả. Vì tội oan ấy mà những cơ sở sản xuất mắm tôm sạt nghiệp, khóc 7 ngày không nín. Tuổi Trẻ Cười đã từng bào chữa cho mắm tôm rằng, với nồng độ muối cực mặn, bỏ con voi vào đó cũng toi thì phẩy trùng tả làm sao sống nổi trong mắm tôm?

Thì nay đến lượt vịt oan. Vịt bị kết tội gây ra sạt lở bờ sông chứ không phải cát tặc. Ai sẽ biện hộ cho vịt oan ?

- Quảng Cáo -