Ngậm ngùi công nhân nhận trợ cấp thôi việc phải đóng thuế

- Quảng Cáo -

VNTB

Hình ảnh này là khu vực từng tấp nập công nhân của Pou Yuen. Thời sự cần lên tiếng là việc hàng ngàn công nhân Pou Yuen bị thu thuế mười phần trăm từ số tiền mà chủ doanh nghiệp trợ cấp thôi việc. Nhà chức trách giải thích là theo luật chứ họ không cố tình bóc lột người lao động đang thất nghiệp.

Cơ quan thuế nói rằng nếu chủ của Pou Yuen chỉ có khoản trợ cấp thôi việc được chi trả theo Luật Bảo hiểm xã hội và Bộ luật Lao động thì họ đã không tính vào thu nhập chịu thuế. Đàng này ở đây giới chủ tư bản của Đài Loan đã quá rộng tay khi trút hầu bao của mình để chi trả cho công nhân một khoản ngoài quy định, nên lẽ ấy cơ quan thuế mới chẳng đặng đừng phải tính vào thu nhập chịu thuế như luật định.

Chuyện thu thuế này có thể nhà chức trách viện dẫn không sai, nhưng với những người là lao động lâu năm, lớn tuổi, hoàn cảnh gia đình khó khăn, nay nhận trợ cấp thôi việc thì bị khấu trừ mười phần trăm, thì quả thật họ đau lắm, họ sẽ có cảm giác như mình đang bị bóc lột đến tận xương tủy từ những quan chức vốn là đồng bào cùng xứ Việt.

- Quảng Cáo -

Một cách nhẹ nhàng hơn, cũng là nhìn theo luật, khoản hỗ trợ như trên không phải là khoản thu nhập đột biến của người lao động. Trong hoàn cảnh cực chẳng đã do nhà máy không có đơn hàng nên doanh nghiệp buộc phải thu hẹp sản xuất, khiến công nhân mất việc mới có khoản hỗ trợ này.

Nói theo ngôn ngữ tuyên giáo, đây là chính sách nhân văn để hỗ trợ người lao động lúc khó khăn tiếp tục quay lại thị trường lao động. Khoản tiền công nhân được nhận là khoản tiền hỗ trợ của chủ doanh nghiệp giúp công nhân trang trải lúc khó khăn và đi tìm việc làm mới, chứ không phải là khoản tiền thưởng hay thu nhập tăng thêm nào khác.

Xin đừng tiếp tục đánh thuế vào số bạc sẽ có thể được dùng làm vốn cho sinh kế của người lao động trong hoàn cảnh khốn khó hiện nay./.

- Quảng Cáo -