Bố mày là ai?

- Quảng Cáo -

Nguyen Khan

Ngày nay Giang hồ lải nhải:

– Nếu mày không biết bố mày là ai, mày sẽ đếch dám lếu láo… Bởi chỉ cần “chôm” ổ bánh mì đã có thể bị…?

– Nhưng nếu mày biết bố mày là ai, thì ngay cả xách dùm nàng tiên nâu cho thiên hạ cũng chẳng có ma nào dám…?

- Quảng Cáo -

– Quan trọng là mày phải biết bố mày là ai?

– Vậy bố mày là ai?

- Quảng Cáo -