Cân phân?

- Quảng Cáo -

Nguyen Khan

Phân vân đứng giữa hai dòng nước

Biết chọn dòng nào để thăng hoa?

Như một mệnh phụ phu nhân từng khẳng định : “Nếu ai đã có Mỹ là bạn, thì không cần phải tìm kiếm kẻ thù”.

- Quảng Cáo -

Và như một sự khẳng định đương nhiên khác không cần phải chứng minh, dù có là bạn 16 vàng 4 tốt, thậm chí bạn nhiều vàng nhiều tốt hơn nữa với Trung Cộng, vẫn bị nó bạo ngược dạy cho một bài học, hàng vạn quân và dân Việt vẫn bị nó bắn giết dã man… Biển đảo VN vẫn bị nó đánh cướp, và hiện đang tiếp tục bị nó tìm mọi cách đánh cướp… Nếu nó cướp hết biển đảo VN, thì ai có thể bảo đảm nó để yên đất liền cho VN?

Số phận xô đẩy VN vào giữa hai đại cường bất định, đang kẹt cứng giữa hai dòng nước xiết… Chọn lựa ư ? Hãy dựa vào ý nguyện của toàn dân để định đoạt, vì đa số người dân luôn sáng suốt. Bởi đất nước này là đất nước của nhân dân nên sự chọn lựa của nhân dân là chọn lựa nghiêm túc nhất, chính xác nhất, trách nhiệm nhất./.

- Quảng Cáo -