Bệnh nan y

- Quảng Cáo -

Mạc Van Trang

Ông bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư rút ra một kết luận đúng, trúng:

“Vấn đề lớn nhất hiện nay là cán bộ né tránh, đùn đẩy, không làm việc”…

Đây là một đề tài khoa học xã hội rất căn bản; nếu không tìm ra nguyên nhân và giải pháp căn cơ thì không bao giờ giải quyết được vấn đề, không trị được căn bệnh nan y này.

- Quảng Cáo -

Xin gợi ý cho đề tài khoa học cấp Nhà nước mấy ý.

I- Tổng quan

Các chủ trương về tăng cường đẩy mạnh tính tích cực làm việc của cán bộ công chức từ 20 năm lại đây đều vô tác dụng, thậm chí phản tác dụng:

1- “Ra sức thi đua” phản tác dụng, sinh ra dối trá, bệnh thành tích, nhàm chán…

2- “Học tập làm theo tấm gương”… nước đổ lá môn.

Những người hô hào to mồm nhất, lại đua đòi lối sống vương giả, xe hơi nhà lầu, ăn chơi lãng phí, cho con đi Tây học, mà lại rất mê tín dị đoan, xa lạ với quần chúng lao động. Trong số đó hàng 100, hàng 1000 kẻ tham nhũng lộ diện vào tù… Họ “nêu gương” đạo đức giả trước con mắt người dân!

3 – Chỉ đạo quyết liệt khắc phục tình trạng “trên nóng dưới lạnh”, “trên bảo dưới không nghe”… Trên chỉ đạo càng “quyết” thì dưới càng “liệt” luôn, như ông Bộ trưởng nói đó!

  1. Mới đây bà BT Nội vụ dâng lên TBT sáng kiến đột phá “Cán bộ dám nghĩ dám làm, sai không bị kỷ luật “. Đúng là tối dạ, u mê xui cán bộ làm liều!
  2. Nhìn sang Sing, Hàn, Nhật, Đài… họ có “ra sức”, “quyết liệt” áp dụng những chủ trương, biện pháp như ta, đã nêu trên không? Không! Sao công chức tận tâm, công vụ của họ rất tốt?

II. Vậy nguyên nhân nào làm đội ngũ cán bộ Việt Nam ngày càng ù lì?

(Cái này biết phỏng vấn để công chức, viên chức nói thật ra là biết hết)

III. Giải pháp

Cứ theo kinh nghiệm mấy nước đi trước nói trên mà áp dụng phù hợp vào nước ta. Ví dụ như:

  1. Cải cách thể chế theo kiểu Sing, Hàn, Đài…
  2. Có tự do ứng cử, bầu cử để dân chọn ra những người đại diện cộng đồng, quản trị đất nước xứng đáng, vào các vị trí công vụ.
  3. Giảm biên chế tối đa, để bộ máy đơn giản tối thiểu trong thời đại CNTT; chọn những người thạo việc, trách nhiệm, tận tâm phục vụ dân và trả lương đủ sống sung túc;
  4. Tự do ngôn luận, khi dư luận xã hội phản ánh về một tổ chức hay cá nhân nào không xứng đáng với sứ mệnh của nó thì loại bỏ ngay, thay bằng người phù hợp.
  5. Bất kỳ người Việt Nam nào yêu nước, trung thành với Tổ quốc, được dân tín nhiệm đều có cơ hội phục vụ đất nước (Chả cần nghị quyết thu hút người tài, cũng khối nhân tài xuất hiện).

Trên đây là mấy gợi ý cho đề tài giải quyết vấn đề BT Dũng nêu ra.

Tóm lại bệnh nan y này dùng “THUỐC NAM” bao lâu nay, bệnh càng nặng thêm. Bây giờ phải dùng bài “thuốc TÂY – ĐÔNG Y” kết hợp như Sing, Hàn, Đài đã dùng, hẳn là căn bệnh “cán bộ né tránh, đùn đẩy không làm” sẽ hết và quan trọng hơn là tạo nên bộ máy quản trị đất nước ngày càng hiệu quả, xứng đáng với vị thế của đất nước và lòng mong đợi của người dân ta.

- Quảng Cáo -