21,5 tỉ là ngần nào?

- Quảng Cáo -

Lao Ta

Thực ra thì 21 tỉ đồng mà ông Tô Anh Dũng nhận trong vụ án mang tên “Những chuyến bay giải cứu” chưa phải là lớn. Nó chỉ lớn với những kẻ thu nhập 1 usd một ngày. Nó chỉ lớn so với thu nhập bình quân đầu người 100 triệu cho cả năm. So với hàng ngàn tỉ, hàng chục ngàn tỉ, vài chục ngàn tỉ…thì nó đúng là con muỗi đậu trên lưng con trâu.

Nhưng nó ấn tượng và sẽ lưu sử xanh ở chỗ người nhận, vốn là thứ trưởng, tức quan thị lang, phó của thượng thư, hàng tòng tam phẩm xưa, lại không coi đó là tiền người khác hối lộ.

Chúng ta sẽ phải suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Một nông dân vặt quả dưa chuột của hàng xóm, cũng biết rõ mình đang ăn trộm. Còn một quan tòng tam phẩm, chứng chỉ đạo đức cách mạng đẳng thân, lại không coi việc thò tay nặn túi hàng ngàn người, là hành vi ăn cắp? Thế thì thời đại lụn bại đến cấp rực rỡ vinh quang vô địch là có thật rồi.

- Quảng Cáo -

Sở dĩ tôi ngứa tay viết mấy dòng, là bởi trong trí nhớ đang suy tàn của mình, bỗng đâu chòi lên câu Kinh Thi:

“Kẻ không cày không cấy/ Mỗi năm lĩnh 300 hộc”

Đây là lời ca thán của đám bần cùng xưa, rằng mình làm mửa mật vẫn đói dài, trong khi nó nằm khểnh thì mỗi năm có 300 hộc (lúa). Đại loại thế.

300 hộc là bao nhiêu?

Trước thời “Ngũ đại” thì một hộc bằng 10 đấu. Từ thời Tống, một hộc còn 5 đấu. Trước ” Ngũ đại” một hộc cũng là một thạch, từ thời Tống, 2 hộc mới được một thạch. Kinh Thi vốn là ca dao cổ, chắc phải từ Ngũ đại. Vì thế một hộc trong ” 300 hộc” chính là một thạch.

Một thạch quy ra bằng 71,616 kg. Vị chi 300 hộc= 300 thạch, là 21.484 kg, tức 21,484 tấn (quy tròn thành 21,5 tấn cho trùng với con số 21,5 tỉ).

Với giá thóc bán tại ruộng hiện nay, thì 21,5 tỷ mua được khoảng 3000 tấn!

Quy ra hộc, ta có con số gần 42.000.

Câu Kinh Thi đời mới phải sửa thành câu thơ sau:

“Kẻ không cày không cấy/chỉ luyện giọng để hô/ những khẩu hiệu rỗng tuếch/Một năm phụ thu 42 ngàn hộc”.

Để đời.

- Quảng Cáo -