Các ông bà tồn tại để làm gì?

- Quảng Cáo -

Nguyễn Thông

Nghe tin chẳng thấy bàng hoàng

Cán bộ đang tốt chuyển sang sắp tù

Mấy tỉnh thành đám lãnh đạo nát như Quảng Ninh, Thanh Hóa, Đồng Nai, Quảng Nam, Điện Biên, thậm chí cả Hà Nội… thì dân đen chúng tôi xin hỏi cửu trùng, triều đình, tứ trụ, ông này bà nọ: vậy thế đảng, các ông bà tồn tại để làm gì?

- Quảng Cáo -

Chẳng nhẽ chúng nó tự bầu chúng nó lên, tự nắm quyền cai trị, tự tung tự tác, tự chịu trách nhiệm, ngoài vòng cương tỏa…

Dân không được lợi tí ti nào từ chúng nó, mà chỉ khốn khổ khốn nạn bởi chúng, hết nhiệm kỳ này tới nhiệm kỳ khác, mà thôi.

Một triều đình tử tế, đàng hoàng, thực sự vì dân thì không bao giờ nuôi dưỡng một bọn siêu sai nha như vậy. Tại sao cứ để chúng tàn hại phá phách chán chê rồi mới họp hành bàn bạc, ra tay xử lý? Đó cũng chỉ như động tác chặt đuôi con rắn độc thôi, chứ cái đầu nó vẫn còn, nó lại mọc đuôi mới.

Lâu lâu thấy cái ủy ban của ông Cẩm Tú (tên rất đẹp) họp và ra kết luận, thảo dân chúng tôi chỉ thấy buồn cười và buồn. Một bộ máy như thế không thể đem lại điều tốt đẹp cho dân.

Chừng nào ủy ban của sở Cẩm họp và tuyên bố, thưa bà con, chúng tôi thất nghiệp, không có việc chi để làm cả (cũng như nhà tù bên Thụy Sĩ bị ế phải chuyển thành trường học), thì dân mới được thong dong, nước mới mong thay đổi.

Thông cào

- Quảng Cáo -