Xuống đáy rồi

- Quảng Cáo -

Nguyễn Thông

(Nhân vụ cô giáo ở Tuyên Quang bị tập thể trò đánh chửi).

Nước Nam ta từ khi có nền giáo dục tới nay, chưa bao giờ nó (giáo dục) lại xuống cấp tận đáy thảm hại đến thế.

Cả lớp xúm lại đánh chửi cô giáo, thì đạo đức của học trò đã được cắt giảm về 0. Trước khi hứa với thế giới giảm phát thải ròng carbon về 0 thì hãy cố vực đạo đức xã hội lên số dương đã, đảng ạ.

- Quảng Cáo -

Dù thầy cô gây lỗi gì chăng nữa, nhà trường cũng đã mạt hết mức. Giờ thì thấy hệ quả của việc chê bai và tháo bỏ câu “Tiên học lễ, hậu học văn” thay bằng “Sống, học tập, làm theo…” trong nhà trường.

Cô giáo buộc phải phản kháng, bằng cách… ném dép vào bọn học trò. Hành vi này chỉ đáng thương và thể hiện sự bất lực chứ không có gì là “tiên trách kỷ, hậu trách nhân” như một số nhà đạo đức thiên tả.

Tất cả đều đã muộn, quá muộn, vô phương cứu chữa. Thuốc thánh cũng không chữa nổi.

- Quảng Cáo -