Chuyện điện: Người làm kẻ phá

- Quảng Cáo -

Nguyễn Thông

Ghi lại lời lão hàng xóm

Ông Maddox láng giềng nhà tôi cục mịch, thô lỗ, hay nói tục, nhưng được cái thẳng tính, thứ gì không nên không phải là sổ toẹt. Tôi chỉ ghi lại.

– Người làm kẻ phá. Ấy là tao nói chuyện điện. Một đằng là ông thủ tướng bươn chải đi khắp nơi đông tây mời mọc người ta đến nước mình đầu tư vào năng lượng sạch (điện gió, điện mặt trời), vừa để khai thác tiềm năng trời cho, giải quyết bài toán thiếu điện, hạ giá thành điện cho dân nhờ, vừa nhằm thực hiện phát thải ròng về 0 như đã hứa với thế giới. Đằng khác, là đám quân của ông ấy, cụ thể bọn bộ công thương, bọn quản điện quốc gia, lâu nay chúng độc quyền, quát nạt, áp đặt quen rồi, giờ chúng tuyên bố ai muốn bán điện mặt trời thì chúng sẽ mua (chứ tới thời điểm này trên thực tế thì chưa có chủ trương mua), nhưng chỉ mua với giá 0 đồng. Mua, nhưng thực chất là ăn cướp, hoặc đ.éo mua.

- Quảng Cáo -

Bọn ôn con ấy giải thích rằng phải mua như thế để đảm bảo an toàn hạ tầng điện, đ.èo mẹ.

Lạ. Xứ này lắm trò. Nếu hệ thống hạ tầng điện chưa đáp ứng những nguồn điện mới thì phải làm thêm chứ ngồi đó mà ra giá. Vả lại khi đã mua thì điện sẽ lên lưới, vậy an toàn hay không an toàn. Chả nhẽ mua giá bằng 0 thì an toàn, còn phải trả tiền cho bên bán thì không an toàn.

Bố khỉ. Mua mà quịt tiền thì khác gì ép người ta phải cho, kiểu mày không cho thì tao không “mua”, dân chúng và doanh nghiệp bị xài điện giá cao là tại chúng mày.

Đó là thực chất của thói độc quyền đã tồn tại 2/3 thế kỷ ở xứ này. Không thể nói chóp bu không biết, mà là biết nhưng cứ mặc kệ.

Chúng công khai tuyên bố muốn điện rẻ, muốn bán điện, muốn đầu tư điện gió, điện mặt trời thì cứ đi hỏi thủ tướng. Giống như hồi dịch Covid, dân nghèo muốn hỏi tiền trợ cấp thì lên tivi hỏi. Chúng đã công khai thách thức tể tướng. Cứ ngẫm mà xem, có nhà đầu tư nước ngoài nào dám đến xứ này làm điện mặt trời, điện gió theo nài nỉ của ông Chính trong chuyến dự hội nghị COP 28 ở Dubai vừa rồi.

– Chơi với ai chả chơi, chỉ giao du tụ bạ với tinh những quân đểu, gần như bị cả thế giới coi khinh lên án.

Thông cào biên lại

- Quảng Cáo -