Cờ và lịch sử

- Quảng Cáo -

Nguyễn Thông

Nhớ ngày 10.10 (1954 – 2024), không cần phải tặng cờ, dù bất cứ cờ gì. Mấy trò cờ quạt băng rôn hình thức cú đỉn sặc mùi tuyên giáo ấy cần dẹp ngay đi. 70 năm rồi chưa đủ diễn hay sao. Hà Nội bị kiếp nạn sao quả tạ chiếu hay sao mà có đứa lãnh đạo đầu óc như vậy.

Điều cần làm nhất nhân ngày 10.10 tới là chấm dứt cách gọi nhố nhăng “ngày giải phóng thủ đô”, trở về đúng tên cũ ban đầu mà cụ Hồ đã dùng “ngày tiếp quản thủ đô”. Đứa nào bảo cụ sai, cụ cứ hiện lên gang mồm nó ra. Cả ngày 13.5 của Hải Phòng nữa. Không biết tiếng Việt thì tra từ điển, coi “giải phóng” nghĩa là gì.

Phải trả lại cho lịch sử sự thật lịch sử khách quan. Ngày 10.10 là “ngày tiếp quản thủ đô”  chứ không phải “giải phóng”.

- Quảng Cáo -

Hòa bình thì chẳng muốn, lại chỉ thích từ ngữ hung hăng chiến tranh đánh nhau.

Giải phóng cái đếch!

Thông cào

- Quảng Cáo -