Wednesday, June 19, 2024
Trang chủ Chữ ghi dấu Dich-cum-tau

Tag: dich-cum-tau

Ăn vạ đợi lúc, ăn xin chờ thời?

Nguyen Khan| Cỗ nhân có câu: "Đi buôn gặp chầu đi câu gặp vịnh". Quả vậy, nếu buôn bán gặp chầu, có mối hàng tốt... mua...
...
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux