Monday, February 24, 2020
Trang chủ Chữ ghi dấu Le-chiem

Chữ ghi dấu: le-chiem

Nguyễn Xuân Phúc làm gì ở Đà Nẵng

Blogger Người Buôn Gió| Ngày 11 tháng 2 năm 2018 thủ tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc có chuyến chúc Tết tại bộ tư lệnh quân...

‘Quân đội không làm kinh tế nữa’ có phải là chủ trương hay không?

Người dân thấy gì nếu đối sánh lời khẳng định “Quân đội không làm kinh tế nữa” của tướng quân đội Lê Chiêm với...

Quân đội không làm kinh tế: Thật không?

Ở Việt Nam ngày nay, chế độ độc tài còn đứng vững nhờ sự chống đỡ của hai cột trụ chính yếu: thứ nhất...
...
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux