Sunday, April 14, 2024
Trang chủ Chữ ghi dấu Nguyen-ühu-trong

Tag: nguyen-ühu-trong

Nguyễn Phú Trọng cuối cùng cũng chịu rút lui?

Mai Hoa Kiếm Tại Hội nghị Trung ương 8, Nguyễn Phú Trọng cho rằng, ông ta “không tham vọng quyền lực” và nói rõ sẽ...
...
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux