Sunday, January 26, 2020
Trang chủ Chữ ghi dấu Nhau-nhet

Chữ ghi dấu: nhau-nhet

Nô đày chính mình

Thời Pháp thuộc họ dùng rượu, bia, ma tuý, dùng văn hoá nô dịch và sau đó là lao động khổ sai (tù đày,...
...
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux