Tuesday, January 28, 2020
Trang chủ Chữ ghi dấu No-dich

Chữ ghi dấu: no-dich

Nô đày chính mình

Thời Pháp thuộc họ dùng rượu, bia, ma tuý, dùng văn hoá nô dịch và sau đó là lao động khổ sai (tù đày,...
...
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux