Tuesday, May 21, 2024
Trang chủ Chữ ghi dấu Shark

Tag: shark

Shark của xứ thiên đàng

Nguyễn Ngọc Già Theo từ điển Cambridge định nghĩa, chữ "Shark" ngoài nghĩa "cá Mập", chữ này còn có nghĩa: A dishonest person, especially one...
...
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux