Nhận định của ông Lý Thái Hùng về tình hình Việt Nam trong năm 2012 có ảnh hưởng gì cho năm 2013 ?

- Quảng Cáo -

Ông Lý Thái Hùng, tổng bí thư đảng Việt Tân, nhìn lại một số diễn biến đáng chú ý đã xảy ra tại Việt Nam trong năm 2012 để từ đó, chúng ta có thể rút ra những điều gì có thể sẽ ảnh hưởng lên tình hình Việt Nam và công cuộc đấu tranh vì một nước Việt Nam tự do dân chủ trong năm 2013 sắp tới.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here