David Eagleman – Mở rộng giác quan cho loài người

TED - David Eagleman

- Quảng Cáo -

Con người chỉ cảm nhận được ít hơn một phần mười ngàn tỉ của tất cả các sóng ánh sáng hiện hữu chung quanh chúng ta. “Cảm nhận (bị giới hạn) của chúng ta về thực tại là do bởi hạn chế về điều kiện sinh học”, nhà thần kinh học (neuroscientist) David Eagleman nói. Và ông muốn thay đổi điều đó.

Qua các nghiên cứu của bản thân về hoạt động của não bộ con người, David Eagleman chế tạo ra một giao diện mới – một chiếc áo khoác giác – để tiếp nhận các thông tin trước đó con người không cảm thấy được về thế giới chung quanh chúng ta.

- Quảng Cáo -

2 CÁC GÓP Ý

  1. Nếu là những hồ sơ âm thanh từ Spreaker, bạn có thể bấm vào chỗ góp ý (cái dấu đầu tiên trong 4 dấu trên hình, cách dấu quả tim 2 chỗ), thì sẽ mang bạn tới thẳng trang của Chân Trời Mới Media tái Spreaker. Tại đây dưới góc phải của hồ sơ âm thanh sẽ có dấu download.

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here