Philippines: sẽ chỉ đàm phán song phương với Trung Quốc nếu đã thắng kiện

Bộ Trưởng Ngoại Giao Philippines, Ông Albert del Rosario. Ảnh Reuters
- Quảng Cáo -

MANILA – Ngoại Trưởng Philippines, Ông Albert del Rosario, vừa đưa ra lời tuyên bố là Philippines có thể sẽ xét đến việc đàm phán song phương với Trung Quốc nếu đã thắng vụ kiện về “đường lưỡi bò” phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông.

Từ trước đến giờ Trung Quốc vẫn khăng khăng từ chối mọi cuộc thảo luận hay thương thuyết với các khối quốc gia trong khu vực như ASEAN, và chỉ muốn thảo luận tay đôi (song phương) với từng quốc gia một mà thôi. Ai cũng biết là việc thương thuyết song phương với Trung Quốc là một điều bất lợi cho bất cứ quốc gia nào trong khu vực vì rất nhỏ bé so với Trung Quốc về gần như mọi phương diện, từ quốc phòng tới kinh tế, tài chánh.

Cho tới giờ này Cộng Sản Việt Nam vẫn nhất định không kiện Trung Quốc như quan điểm của hầu hết mọi người dân và các trí thức Việt Nam theo gương đã làm của Philippines, và vẫn chỉ nói chuyện riêng với Trung Quốc.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here