Bản tuyên bố của các linh mục và giáo dân giáo phận Vinh

- Quảng Cáo -

NGHỆ AN ( CTM Media) – Ngày 8 tháng Năm, năm 2017, các linh mục và giáo dân thuộc giáo phận Vinh đã ra tuyên bố về việc nhà cầm quyền huyện Quỳnh Lưu và nhà cầm quyền tỉnh Nghệ An vu cáo, đấu tố và kết án Linh mục Anthony Đặng Hữu Nam và Linh mục J.B Nguyễn Đình Thục.

Bản Tuyên bố gồm bốn trang, trình bày các sự kiện xảy ra trong thời gian gần đây: giới chức huyện Quỳnh Lưu, và nhà cầm quyền tỉnh Nghệ An đã thực hiện nhiều hành động mang tính chất bôi nhọ, đấu tố hai linh mục Đặng Hữu Nam và Nguyễn Đình Thục, khi các vị này tận tình hỗ trợ người dân đưa đơn kiện Formosa phải đền bù thỏa đáng vì Formosa đã xả thải chất độc, hủy hoại môi trường biển miền Trung VN, cắt đứt nguồn sống của người dân tại đây và đòi nhà cầm quyền phải có biện pháp rốt ráo nhằm buộc Formosa phải làm sạch môi trường biển và Formosa phải cút khỏi VN.

Bản Tuyên bố đồng thời cũng đưa ra những nhận định và tố cáo hành động vu khống, cáo buộc, đấu tố của nhà cầm quyền đối với các linh mục là vi phạm quyền tự do ngôn luận của con người, là xúc phạm nhân phẩm, và hành động đấu tố đã bị cáo chung, không thể tồn tại trong kỷ nguyên văn minh tiến bộ hiện nay.

Bản tuyên bố, sau cùng, đã phản đối hành động phi pháp và phi đạo đức của nhà cầm quyền huyện Quỳnh Lưu và nhà cầm quyền tỉnh Nghệ An. Yêu cầu nhà cầm quyền huyện Quỳnh Lưu và tỉnh Nghệ An phải tôn trọng quyền căn bản của người dân và bảo vệ các quyền này. Yêu cầu nhà cầm quyền huyện Quỳnh Lưu và nhà cầm quyền tỉnh Nghệ An ngừng ngay những hành động vu khống đấu tố và phải lên tiếng xin lỗi hai vị linh mục Đặng Hữu Nam và Nguyễn Đình Thục.

- Quảng Cáo -

 

- Quảng Cáo -

16 CÁC GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here