Hịch tài xế chiến BOT

CTM Media

- Quảng Cáo -
Hỡi các bác tài toàn quốc!

Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, bọn thực dân BOT càng lấn tới, càng bóp dữ, vì chúng muốn cướp bát cơm của ta, cướp áo của ta và cướp sữa của con chúng ta nhiều lần nữa!

Không! Chúng ta thà hy sinh tiền lẻ, chứ nhất định không chịu mất cơm, mất áo, nhất định không chịu mất sữa..!

Hỡi các bác tài,
Chúng ta phải đứng lên!

Bất kỳ tài to, tài nhỏ, bất kỳ tài già, tài trẻ, không phân biệt lớn nhỏ, tôn giáo, dân tộc. Hễ là tài Việt Nam thì phải đứng lên đánh đổ bọn BOT để cứu nồi cơm, ai có tiền lẻ dùng tiền lẻ, ai có tiền chẵn dùng tiền chẵn, không có tiền lẻ thì đi đổi, không có tiền chẵn thì đi vay, tiền xu, ngoại tệ… cho vào chai nước… Ai cũng phải ra sức chống thực dân BOT cứu lấy nồi cơm.

Hỡi anh em binh sĩ, tự vệ, dân quân! Giờ đánh BOT đã đến. Ta phải hy sinh đến đồng tiền lẻ cuối cùng để ủng hộ các bác tài.

Dù phải đi qua đi lại nhiều lần, nhưng với một lòng kiên quyết hy sinh, thắng lợi nhất định về với các bác tài! BOT nhất định thua ta.!

- Quảng Cáo -

Việt Nam độc lập và thống nhất muôn năm ! kháng chiến thắng lợi muôn năm.

Lời: Lượm trên mạng.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here